Naturkuracado

Estimataj gesamideanoj, karaj gekolegoj,

tiun ĉi retejon ni instalis por kolekti tiom multe da materialo pri naturkuracado kiom eblas.
Por tiu celo ni petas vin kontribui al nia retejo. Ekzistas multaj eblecoj:

Enciklopedio pri malsanoj kaj ilia kuracado

Malsanoj de la nerva sistemo

La treege komplika nerva sistemo estas ofte trafita de diversaj perturboj kaj malsanoj pro la neobservado de la faktoroj de la sano. Ni pritraktos tie ĉi la plej komunajn el ili.